La data de 24 iunie 2021 a fost aprobat Pachetul legislativ aferent Politicii de Coeziune  2021-2027

Programul Operațional Regional (POR sau REGIO) este un program de dezvoltare regională în România a cărui scop este dezvoltarea infrastructurii și a mediului de afaceri. Este finanțat prin unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene - Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) Acesta sprijină regiunile Uniunii Europene care au un PIB pe cap de locuitor sub 75% din media europeană

 

1

Obiectiv strategic 1: Dezvoltarea avantajelor competitive ale regiunii prin inovare și investiții în domeniile de specializare inteligentă.

In cadrul acestui obiectiv se au în vedere:
• Dezvoltarea potențialului de inovare și specializare inteligentă, prin dezvoltarea structurilor CDI și consolidarea legăturilor cu piața, inclusiv a
transferului tehnologic;
• Susținerea transformării structurale a economiei regionale, prin sprijinirea acelor IMM-uri ce desfășoară activități în domenii economice cu valoare
adăugată ridicată, inclusiv prin intermediul unor instrumente financiare;
• Implementarea unor acțiuni pentru impulsionarea colaborării dintre mediul de afaceri și structurile de CDI și de transfer tehnologic.

2

Obiectiv strategic 2. Transformarea economiei și administrației, prin digitalizare

In cadrul acestui obiectiv se au în vedere:
● Sprijinirea IMM-urilor pentru adoptarea tehnologiilor digitale și adaptarea modelelor de afaceri la mediul digital;
● Sprijinirea intervențiilor de tip smart-city și digitalizarea administrațiilor publice locale, inclusiv din mediul rural;
● Introducerea / extinderea serviciilor publice digitalizate.

3

Obiectiv strategic 3: Promovarea eficienței energetice

In cadrul acestui obiectiv se au în vedere:
● Renovarea clădirilor rezidențiale și publice în vederea creșterii eficienței energetice;
● Promovarea eficienței energetice în IMM-uri.
● Susținerea unor intervenții pilot în comunitățile

4

Obiectiv strategic 4. Îmbunătățirea infrastructurii verzi urbane

In cadrul acestui obiectiv se are în vedere:
• Dezvoltarea infrastructurii verzi în zonele urbane

5

Obiectiv strategic 5. Dezvoltarea mobilității urbane durabile

In cadrul acestui obiectiv se au în vedere:

  • Încurajarea mobilității urbane sustenabile, prin transport public de calitate și prietenos cu mediul, încurajarea deplasărilor nemotorizate
  • introducerea sistemelor performante de management de trafic.

6

Obiectiv strategic 6: Creșterea conectivității regionale și a siguranței pe drumurile publice

In cadrul acestui obiectiv se au în vedere:
● Modernizarea infrastructurii rutiere și creșterea siguranței traficului, inclusiv încurajarea transportului public județean de călători. Sunt vizate în special legăturile rutiere secundare către rețeaua rutieră și nodurile TEN-T .

7

Obiectiv strategic 7: Îmbunătățirea accesului echitabil la educație, formare profesională și învățământ terțiar de calitate

In cadrul acestui obiectiv se au în vedere:

● Îmbunătățirea infrastructurii educaționale pentru învățământul preuniversitar, inclusiv profesional și tehnic, inclusiv pentru accesibilitatea elevilor cu dizabilități;
● Modernizarea și echiparea infrastructurii educaționale din mediul universitar, inclusiv pentru derularea învățământului online.
● Îmbunătățirea infrastructurii pentru activități extrașcolare și turistice pentru copii și tineri.

8

Obiectiv strategic 8: Dezvoltarea economică și socială a regiunii, utilizând resursele turistice, naturale și de patrimoniu existente, precum și prin acțiuni de regenerare urbană

In cadrul acestui obiectiv se au în vedere:
● Conservarea, protecția și valorificarea durabilă a patrimoniului cultural, istoric și natural, dezvoltarea infrastructurii din domeniul cultural și a serviciilor culturale;
● Îmbunătățirea infrastructurii de turism, în special în zone care dispun de un potențial turistic
● Valorificarea superioară a resurselor naturale din regiune pentru susținerea sectorului balnear și a turismului de wellness.

March 23, 2013

This is a sample comment!

March 23, 2013

This is a reply to the sample comment!

March 23, 2013

This is a reply to a reply!

March 23, 2013

This is second sample comment!

March 23, 2013

This is third sample comment!

May 31, 2013

Once again nothing interesting to comment!

Comments are closed.