Ajutoarele de stat acordate in contextul actualei epidemii de COVID-19 sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu secțiunea 3.1 - Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE - Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei.

 

Măsuri de finanțare:

  • Măsura 1 - Microgrant în sumă fixă, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 100.000.000 euro, din care 85.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 15.000.000 euro fonduri de la bugetul de stat;
  • Măsura 2 - Grant pentru capital de lucru, sub formă de cost unitar: echivalentul în lei al sumei de 907.031.250 euro, din care 765.000.000 euro fonduri europene nerambursabile, 142.031.250 euro fonduri de la bugetul de stat.
  • Măsura 4.1.1. “Investiții în activități productive” prin care microîntreprinderile și firmele mici și mijlocii (IMM) românești vor putea accesa fonduri nerambutrsabile de până la 1 milion de euro fiecare, pentru investiții în activități productive
  • Minimis pentru sectorul cultural independent - Ajutorul se acordă beneficiarilor sub forma unor granturi în cuantum de 20% din baza de calcul, rezultată din desfăşurarea activităţilor aferente codurilor CAEN prevăzute la art. 8 alin (2), în anul 2020 comparativ cu anul 2019, dar nu mai mult de echivalentul în lei al sumei de 200.000 euro la nivel de întreprindere.