Sprijinim clienții noștri cu Servicii de proiectare, Studii de Fezabilitate și Proiecte Tehnice cu Detalii de Execuție, întocmite ca suport pentru cererile de finațare.

Servicii
de consultanță tehnică pentru numeroase industrii.

@Consultanță tehnică

Asigurăm documentația pentru:
- ridicări topo (RT),
- studii geotehnice (SG),
- studii hidrologice,
- expertize tehnice (ET),
- studiu trafic (ST),
- audit,
- studiu fezabilitate (SF),
- proiect tehnic (PT),
- caiet de sarcini (CS),
- detalii de execuție (DE),
- documentație pentru obținerea certificatului de urbanism (CU),
- documentația pentru obținerea avizelor din CU,
- documentația tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC).
Putem asigura și asistență tehnică din partea proiectantului pe durata execuției, precum și întocmirea cererii de finanțare.

Consultanța tehnică reprezintă o parte importantă a activității noastre. Dorim să oferim soluții inovatoare, eficiente și de înaltă calitate, iar în colaborarea cu clienții noștri suntem atenți la toate cerințele particulare pentru fiecare proiect și industrie din care acestia face parte.