Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) răspunde provocărilor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele.Având în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, promovarea investiţiilor care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost propuse spre finanţare în cadrul unui singur program operaţional, având ca obiectiv global:

Dezvoltarea infrastructurii de transport, mediu, energie şi prevenirea riscurilor la standarde europene, consolidarea capacității de gestionare a crizei sanitare COVID-19 în vederea creării premiselor unei creşteri economice sustenabile, în condiţii de siguranță şi utilizare eficientă a resurselor natural

Implementăm cu succes proiecte de anvergură

@CalinBusinessConsulting

Axe Prioritare:

  • Infrastructura de transport
  • Protecţia mediului şi managementul riscurilor
  • Energie curată şi eficienţă energetică
  • Reacție la epidemia de COVID-19