Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”.

Programe / Proiecte de protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu:

  • Protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apa, staţii de tratare, canalizare şi staţii de epurare;
  • Împădurirea terenurilor degradate, reconstrucţia ecologică şi gospodărirea durabilă a pădurilor;
  • Creşterea producţiei de energie din surse regenerabile;
  • Efectuarea de monitorizări, studii şi cercetări în domeniul protecţiei mediului şi schimbărilor climatice privind sarcini derivate din acorduri internaţionale, directive europene sau alte reglementări naţionale sau internaţionale, precum şi cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;
  • Închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
  • Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire - persoane fizice;
  • Instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încalzire - persoane juridice;
  • Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţile din mediul urban;
  • Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional;
  • Programul de dezvoltare şi optimizare a Reţelei Naţionale de Monitorizare a Calităţii Aerului.

 

VIITORUL
E VERDE

 

Programe de finanţare