Primăriile au la dispoziție mai multe fonduri europene pentru dezvoltarea comunitățiilor.   Finanțarea proiectelor de dezvoltare se asigură sub formă de granturi, acordate din Fond, iar sursa de finanțare a Fondului o reprezintă împrumuturile în lei, acordate din disponibilitățile contului curent general al Trezoreriei Statului. Valoarea totală a împrumuturilor acordate Comisiei Naționale de Strategie și...
Planul Național de Redresare și Reziliență al României Uniunea Europeană a decis să înființeze un instrument financiar temporar – #NextGenerationEU, în valoare de 750 de miliarde euro, separat de bugetul pe termen lung al UE, Cadrul Financiar Multianual (CFM), pentru perioada 2021 -2027. Scopul principal al acestuia este să ofere sprijin statelor membre pentru a...
Administrația Fondului pentru Mediu este principala instituție care asigură suportul financiar pentru realizarea proiectelor și programelor pentru protecția mediului, constituită conform principiilor europene „poluatorul plătește” și „responsabilitatea producătorului”. Programe / Proiecte de protecţia mediului finanţate din Fondul pentru mediu: Protecţia resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apa, staţii de tratare, canalizare şi staţii...
Nouă din zece întreprinderi sunt IMM-uri și IMM-urile generează două din trei noi locuri de muncă “Categoria microîntreprinderi, întreprinderi mici și mijlocii (IMM) este formată din întreprinderi care au sub 250 de angajați și a căror cifră anuală de afaceri nu depășește 50 milioane EUR și/sau al căror total al bilanțului anual nu depășește 43...
Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) răspunde provocărilor de dezvoltare identificate la nivel național în ceea ce priveşte infrastructura şi resursele.Având în vedere gradul ridicat de corelare şi complementaritate a tipurilor de investiţii în infrastructură, promovarea investiţiilor care adresează nevoile în domeniul infrastructurii şi resurselor au fost propuse spre finanţare în cadrul unui singur program operaţional,...