Sprijinim clienții noștri cu Servicii de proiectare, Studii de Fezabilitate și Proiecte Tehnice cu Detalii de Execuție, întocmite ca suport pentru cererile de finațare. Serviciide consultanță tehnică pentru numeroase industrii. @Consultanță tehnică Asigurăm documentația pentru: – ridicări topo (RT), – studii geotehnice (SG), – studii hidrologice, – expertize tehnice (ET), – studiu trafic (ST), –...
Agenţia pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) este o institutie subordonată Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale ( MADR) având ca atribuție implementarea tehnică și financiară a Programului Național de Dezvoltare Rurală Totul despre subvenții și fonduri europene in agricultură. Linii de finantare prin AFIR: submăsura 4.1 Investiții în exploatații agricole submăsura 4.2 Procesare produse agricole submăsura 6.1 Instalare tineri...
Ajutoarele de stat acordate in contextul actualei epidemii de COVID-19 sunt compatibile cu piața comună în conformitate cu secțiunea 3.1 – Ajutoare sub formă de granturi directe, avansuri rambursabile sau avantaje fiscale din Comunicarea CE – Cadru temporar pentru măsuri de ajutor de stat de sprijinire a economiei.   Măsuri de finanțare: Măsura 1 –...
La data de 24 iunie 2021 a fost aprobat Pachetul legislativ aferent Politicii de Coeziune  2021-2027 Programul Operațional Regional (POR sau REGIO) este un program de dezvoltare regională în România a cărui scop este dezvoltarea infrastructurii și a mediului de afaceri. Este finanțat prin unul dintre fondurile structurale ale Uniunii Europene – Fondul European de...
An exceptional company culture means success for your business, and success means growth. As your company grows, it becomes necessary to adapt your culture. There’s really nothing like the feeling of walking into your office when business is good and the culture is prosperous. The times when energy is high and everyone is wearing a...